ISTRAŽIVANJE: Smanjena upotreba ANTIBIOTIKA u Srbiji, a evo šta to tačno znači i zašto je VAŽNO

Analiza Mreže Svetske zdravstvene organizacije za potrošnju antimikrobnih lekova je pokazala da je upotreba antibiotika u Srbiji smanjena za 37,6 odsto u poredjenju s 2015. godinom.

Nacionalna korespodentkinja Mreže, Milica Bajčetić rekla je da su lekari u Srbiji u velikoj meri racionalno prepisivali lekove, a gradjani poštovali preporuke da ne koriste antibitike bez njihovog saveta.

“Posebno je važno naglasiti da je 2018. godine potrošnja antibiotika smanjena za više od jedne trećine u odnosu na 2015. godinu, kada su počele aktivnosti Ministarstva zdravlja na podizanju svesti stanovništva i zdravstvenih radnika o ozbiljnosti problema neracionalne upotrebe antibiotika i rezistencije bakterija koja je posledica toga”, rekla je Bajčetić.

Ukazala je da je smanjenje “stope propisanih antibiotika” za decu od velikog značaja, jer je Srbija donedavno bila zemlja u kojoj se deci propisivalo tri do pet puta više antibiotika nego u Srednjoj i Severnoj Evropi.

“Stopa propisanih antibiotika na 1.000 dece” u Srbiji 2018. godine manja je za 7,3 odsto nego 2015. godine.