Ovo MESO JE GLAVNI UZROČNIK zbog kog devojčice u Srbiji sa 6 godina ulaze u prerani PUBERTET, a dečacima rastu GRUDI!

Devojčice već sa 6 godina mogu da imaju sekundarne seksualne karakteristike, a dečacima mogu da rastu grudi, što je sve češće kod dece ovog uzrasta u Srbiji. Doktorka Milica Kotlajić nam je objasnila kada roditelji treba hitno da reaguju, kao i šta uzrokuje ulazak u prerani pubertet.

Naime, primećeno je i da su deca u Srbiji, ali i u celom svetu krupnija od svojih roditelja, ali i da se ranije razvijaju.


Ta informacija nije nova, ali je šokantna i sama pomisao da bilo koja devojčica može da uđe u prerani pubertet do šeste godine, kao i to da tako malim dečacima rastu grudi.

Pubertas praecox (pubertas pekoks)

Za nastavak dalje pređite na sljedeću stranicu